کارگاه های عکاسی

در طول سال کارگاه های  متعددی در تیم عکاسی پرواز برگزار میشوند که دوستانی که عضو تیم پرواز هستند با رضایت خود میتوانند در این کارگاه ها شرکت کنند.

این کارگاه ها ممکن از درون شهری یا برون شهری باشند.

 

کلاس های عکاسی

جهت کسب اطلاع و یا شرکت در دوره های آموزش عکاسی مقدماتی و پیشرفته با شما ذیل تماس حاصل بفرمایید:

۰۹۱۸۹۱۱۳۵۴۶