2sweb.ir

درباره کلاس ها

کارگاه های عکاسی در طول سال کارگاه های  متعددی در تیم عکاسی پرواز برگزار میشوند که دوستانی که عضو تیم پرواز هستند با رضایت خود میتوانند در این کارگاه ها شرکت کنند. این کارگاه ها ممکن از درون...

مطالب منتشر شده در دسته ی "مقدماتی"